Aktivity C1, C2, C3
školenie - obsahom vzdelávania budú inovácie v oblasti servisu, opráv a diagnostiky hybridných pohonov CMV. Na školenia budú prizvaní školitelia z firiem TEXA, GUTMANN, BOSCH, AVL, ktorí participujú na výskume a vývoji diagnostickej a opravárenskej techniky. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti  budú transformované do pedagogického procesu, prostredníctvom vytvorených edukačných