Metodická príručka a metodické listy pre edukátorov ( učiteľov profesných predmetov, majstrov, inštruktorov, ..) budú určené na podporu uplatňovania výstupov O1, O2, a O3 s využítím moderných edukačných metód, foriem a technológií.