O2 učebnica: Book for students - car-service technologies of electro vehicles and of hybrid vehicles
Učebnica bude reflektovať aktuálne požiadavky praxe na výkon profesijných činnosti pri opravách a diagnostike vozidiel s elektro pohonom.