Erasmus+ KA2 projekt "Innovations in car service of hybrids and electric vehicles"  2017.-2019. Projekt se sastoji u educiranju  nastavnika s novim metodama servisiranja hibridnih i električnih automobila i razvijanju novog kurikuluma za edukaciju učenika za zanimanja automehaničar, autoelektričar i automehatroničar. Partneri u projektu su Industrijsko-obrtnička škola Pula, Stredna strukovna odborna škola Bratislava u Slovačkoj  te tvrtka Homola s.r.o. iz Bran u Češkoj Republici.