E-learningový portál bude prostriedkom na zavedenie moderných metód OVP. Obsah bude orientovaný na OVP pre tematický celok opravy a diagnostika hybridných pohonov CMV