Stredná odborná škola dopravná

 Kvačalova 20

 82108 Bratislava

 Facebook stránka

 Webová stránka