O3 pracovný zošit: Work book for students - car-service technologies of electro vehicles and hybrid vehicles
Pracovný zošit bude reflektovať aktuálne požiadavky praxe na výkon profesijných činnosti pri opravách a diagnostike vozidiel s elektro pohonom a hybridným pohonom.