E1 PRAHA 4/2019 Multiplikačné podujatie - školenie opravy a diagnostika hybridných pohonov bude určené pre pedagogických zamestnancov (učiteľ, majster OV, inštruktor OV, učiteľ praktickej prípravy) a žiakom SOŠ so záujmom o vzdelávanie v oblasti opráv a diagnostiky hybridných pohonov. Obsahom bude praktické využitie výstupov v pedagogickej praxi.

Na facebooku

Galéria