Supranational meeting Pula 7/2018

Na nadnárodnom projektovom stretnutí sa zúčastnia manažment a tvorcovia intelektuálnych výstupov.
Program:
zhodnotenie plnenia plánu a projektových výstupov,
schválenie vzdelávacích programov,
prekovanie a schválenie intelektuálneho výstupu O2,
prekovanie obsahu a štruktúry intelektuálneho výstupu O3,
prekovanie obsahu a štruktúry intelektuálneho výstupu O4,
prekovanie obsahu a štruktúry intelektuálneho výstupu O5,
prekovanie návrhov organizácie multiplikačných aktivít.